home project contact
   

ระบบ :

BAREX BAR

 

BAREX BAR


 

สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล และขบวนการผลิตภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพรับรองมาตรฐาน ISO9001 : 2008
โดยวิธีรีดร้อน มีเกลียวต่อเนื่องตลอดความยาว ทำให้มีความทนทานสูง และการยึดเหนี่ยวที่แข็งแรง

สามารถตัดได้ทุกตำแหน่งความยาว และต่อเข้าด้วยกันโดยใช้ข้อต่อ (Coupler) ของ บีบีวี ซิสเท็มส์ โดยไม่ต้องกำหนดตำแหน่ง
ตัดไว้ก่อน พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบ (Accessories) ที่มีให้เลือกหลากหลายของ บีบีวี ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง

เหมาะสำหรับงานสลักยึดในดิน หรืองานเสาเข็มขนาดเล็ก แบบชั่วคราว หรือถาวร นอกจากนี้เรายังมีระบบป้องกัน
การกัดกร่อนแบบ 2 ชั้น (Double Corrosion Protection) รวมทั้งอัดน้ำปูนเข้าไปในท่อแค็ปซูลปิดแบบลอนลูกฟูกตามมาตรฐาน
BS8081 & EN1537 สำหรับสภาพดินที่มีการกัดกร่อนที่รุนแรง

BAREX BAR

การใช้งาน


 

เหล็กเสริมคอนกรีต (Concrete Reinforcement Steel Bars)
เหล็กรับแรงดึง (Tie Rods)
ยกวัตถุหนัก และงาน Launching (Heavy Lifting and Launching)
งานยก, ห้อย, แขวน โครงสร้างที่สามารถยกหรือขยับได้ (Hanger and Suspension Rods)
เสาเข็มขนาดเล็ก (Mini and Micro Pile)
สมอยึดดินประเภทดินเหนียว (Ground Anchors)
สลักยึดดินที่มีดินเหนียวน้อย (Soil Nails)
สลักยึดหิน (Rock Bolts)


คุณสมบัติของ

BAREX BAR


 

BAREX BAR


FLAT ANCHORAGE

ACCESSORIES


 

FLAT ANCHORAGE

COUPLER

ACCESSORIES


 

COUPLER

LOCK NUT

ACCESSORIES


 

LOCK NUT
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ /หรือกระบวนการ ซึ่งอาจส่งผลในการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูล และลักษณะของผลิตภัณฑ์ในเอกสารฉบับนี้ ใช้เพื่อการผลิตในปัจจุบัน ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้ได้ดีที่สุด (เอกสารปรับปรุงเดือน มิถุนายน 2011)

   

BB Bar

|

Barex

|

Thread Bar

|

PT Bar


Copyright © 2012 BBV SYSTEMS CO., LTD. | Imprint |