home project contact
   

ระบบ :

ระบบเหล็กเส้น (BAR SYSTEMS)


 

ในระบบ Post tension (PT Bar)ที่ใช้เหล็กเส้นเป็นองค์ประกอบหลักได้รับการบุกเบิก พัฒนา และติดตั้งอย่างจริงจังในประเทศไทยโดยวิศวกรของ บีบีวี ซิสเทมส์ มาแล้วกว่าหนึ่งทศวรรษ

Bar Tendons มักจะเป็นทางเลือกแรกๆ ของวิศวกรโยธาในการออกแบบโครงสร้าง เมื่อพบว่า Strand Tendon ไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่เหมาะสม และจากการที่เรามีผลิตภัณฑ์และระบบสำหรับการเลือกใช้ค่อนข้างมาก เช่น เกรด, ขนาด, รูปร่าง, ระบบ Bonded หรือ Unbonded ทางบีบีวี ซิสเท็มส์จึงมีความยินดีที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับระบบของเราเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ระบบ Bar Post Tension มีการใช้งานมานานและเป็นระบบที่ได้ทดสอบแล้วว่ามีความหลากหลายของการใช้งานในโลกของการก่อสร้าง


กลุ่มผลิตภัณฑ์

 

บีบีวี ซิสเท็มส์ มีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลายประเภท สามารถนำเสนอทั้งแบบแยกชิ้น หรือประกอบสำเร็จรูปจากโรงงาน สำหรับเหล็กที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันสามารดู ขนาด, เกรด ได้จากตารางด้านล่าง นอกจากนี้ทางบริษัทยังสามารถผลิตเหล็กระบบอื่นๆ ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ


ตารางเหล็กเส้น

(BARS MATRIX)

 


BB BARS, ชนิดมีเกลียวตลอดเส้น

(FULLY TREADED BAR)

 

เหล็กเส้นมีเกลียวแรงดึงสูง (THREADED HIGH STRENGTH STEEL BARS)
ผลิตจากเหล็กรีดร้อนและทำเกลียวตลอดเส้น ซึ่งส่วนประกอบอื่นๆ เช่น Nut หรือ Couplers สามารถหมุนเข้ากับเหล็ก BB Bars ได้ไม่ว่าจะที่ตำแหน่งใดๆ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 18 มม. ถึง 50 มม. ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานมีเกรดความแข็งตั้งแต่ 835/1030 ถึง 1080/1230 (fp0.1k / fpk [N/mm2])

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบแรงดึงสูง (SMOOTH HIGH STRENGTH STEEL BARS)
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบความแข็งแรงสูงผลิตจากเหล็กรีดร้อน ทำเกลียวด้านหัว-ท้ายหรือตลอดเส้นในขณะรีดเย็น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 20 มม. ถึง 75 มม. ขึ้นอยู่กับระบบที่เลือก มีเกรดจาก 835/1030 ถึง 1080/1230 (fp0.1k / fpk [N/mm2])

BAREX BARS, ชนิดมีเกลียวตลอดเส้น

(FULLY THREADED BAR)

 

Barex Bar เป็นเหล็กเกรด 500/555 หรือ 555/700 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจาก 25 มม. ถึง 63.5 มม. ผลิตด้วยวิธีการรีดร้อนโดยมีเกลียวตลอดเส้นวนทางด้านซ้ายมือ

TEREX®BARS ชนิดมีเกลียวบางส่วน

(PARTIALLY THREADED BAR)

 

TEREX®Bars เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดลิขสิทธ์โดย BBV Systems GmbH เป็นเหล็กเส้นที่มีวิธีการผลิตคล้ายกับเหล็กเสริมคอนกรีตทั่วไป แต่จะมีเกลียวบนเส้น วิธีการต่อสามารถใช้กับ "Twin Shell Coupler" ซึ่งเป็นข้อต่อที่เป็นลิขสิทธ์เฉพาะของบริษัทฯที่สามารถต่อบาร์ 2 เส้นที่อาจจะเยื้องศูนย์กัน ให้ต่อเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ระบบของ Terex®Bar จะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดเวลาและค่าแรงคนงานในการติดตั้ง เมื่อเทียบกับการต่อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตทั่วไป

เหล็กข้ออ้อยเสริมคอนกรีต

 

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต สามารถรีดตามมาตรฐานมอก. เช่นเดียวกับมาตรฐานสากลต่างๆ (เช่น JIS, BS, DIN, ANZ, CANZ) เหล็กรีดร้อน หรือเหล็กข้ออ้อยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมาตรฐานตั้งแต่ 8 มม. ถึง 40 มม. นอกจากนี้บีบีวี ซิสเท็มส์ ยังสามารถเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการบริการ ตัด, ดัด และประกอบโครงเหล็กสำเร็จรูป พร้อมใช้ให้กับลูกค้าได้อีกด้วย

   

BB Bar

|

Barex

|

Thread Bar

|

PT Bar


Copyright © 2012 BBV SYSTEMS CO., LTD. | Imprint |